Krajowe Standardy Rachunkowości – zapisy dotyczące inwentaryzacji

7667
views

Zagadnienia inwentaryzacji poruszają następujące Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetów Standardów Rachunkowości:
– 25 maja 2017 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” – pkt 10.7-10.19 tekst standardu: https://inwentaryzacja.info.pl/2024/03/krajowy-standard-rachunkowosci-nr-11-srodki-trwale/
– 20 lipca 2016 r. Stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
tekst stanowiska: https://inwentaryzacja.info.pl/2024/06/stanowisko-komitetu-standardow-rachunkowosci-w-sprawie-inwentaryzacji-droga-spisu-z-natury-zapasow-materialow-towarow-wyrobow-gotowych-i-polproduktow/
– 1 sierpnia 2019 r. Stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami – pkt 8
treść pkt 8: https://inwentaryzacja.info.pl/2019/09/inwentaryzacja-rozrachunkow-z-kontrahentami-stanowisko-komitetu-standardow-rachunkowosci/
– 28 czerwca 2018 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 „Działalność rolnicza” – pkt 4.1.5 oraz przykład 23
– 15 maja 2019 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” – pkt 4.5, 4.7 oraz przykład 6
– 28 lipca 2021 r. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość
jednostek przy braku kontynuowania działalności”
– pkt. 6.4-6.6

Inwentaryzacja – aktualne uwarunkowania i możliwe uproszczenia. Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości (2023) https://inwentaryzacja.info.pl/2023/01/inwentaryzacja-aktualne-uwarunkowania-i-mozliwe-uproszczenia-rekomendacje-komitetu-standardow-rachunkowosci/

Inwentaryzacja w czasie COVID -19. Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości (2020) https://inwentaryzacja.info.pl/2020/12/inwentaryzacja-w-czasie-covid-19-rekomendacje-komitetu-standardow-rachunkowosci/