Krajowe Standardy Rachunkowości – zapisy dotyczące inwentaryzacji

4314
views

Zagadnienia inwentaryzacji poruszają następujące Krajowe Standary Rachunkowości i stanowiska Komitetów Standardów Rachunkowości:
– 25 maja 2017 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” – pkt 10.7-10.19
– 20 lipca 2016 r. Stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
– 1 sierpnia 2019 r. Stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami – pkt 8

– 28 czerwca 2018 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 „Działalność rolnicza” – pkt 4.1.5 oraz przykład 23
– 15 maja 2019 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” – pkt 4.5, 4.7 oraz przykład 6
– 28 lipca 2021 r. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość
jednostek przy braku kontynuowania działalności”
– pkt. 6.4-6.6