Weryfikacja gruntów corocznie!

3284
views

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Wynika za treści wystąpienia pokontrolnego z 27 listopada 2020 r. – https://riokatowice.bip.net.pl/?a=12842