Zarządzenie w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 – wzór

1797
views