Inwentaryzacja metodą porównania ma doprowadzić do ustalenia stanu zgodnego z rzeczywistością (z kontroli RIO)

816
views

Tak przeprowadzona inwentaryzacja salda konta 011 nie spełnia wymogów prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji drogą weryfikacji, bowiem nie dokonano porównania danych rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Nie wskazano dokumentów, na podstawie jakich dokonano weryfikacji – na podstawie którego dana nieruchomość została przyjęta na stan mienia gminnego wraz z datą jego przyjęcia (np. decyzje Wojewody, odpisy aktów notarialnych, umowy, wyciągi z ksiąg wieczystych itp.), nie wskazano żadnych dokumentów potwierdzających posiadanie i przyjęcia na stan środków trwałych trudnodostępnych lub innych środków trwałych objętych inwentaryzacją. Inwentaryzacja metodą porównania ma doprowadzić do ustalenia stanu zgodnego z rzeczywistością. Dokumenty muszą gwarantować, że dane w nich zawarte są prawdziwe. Cechy takie noszą wyłącznie dokumenty źródłowe.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/temp/zdjecia_art/3699/Fa%C5%82k%C3%B3w_2_2021_K.pdf