Przyczyną uzasadnioną odstąpienia od potwierdzenia salda brak odpowiedzi w wymaganym terminie – czy na pewno?

556
views

Zdaniem RIO (Wystąpienie pokontrolne – Gmina Pleśna, kontrola kompleksowa – wniosek pokontrolny nr 21, publikacja 8.09.2021) „w sytuacji gdy to (udzielonej pożyczki, w drodze potwierdzenia prawidłowości salda występującego w księgach budżetu Gminy) uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie jest możliwe (brak odpowiedzi w wymaganym terminie), dokonywanie ich weryfikacji na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy„.

Czytając to zdaniem przypommniał się pewien dowcip opowiadany podczas szkoleń: czy w przypadku gdy podczas spisu z natury nie „znajdę” samochodu występującego w księgach budżetu Gminy, to z przyczyn uzasadnionych wystarczy, że znajdę fakturę za ten samochód?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista 🙂

Piotr Rybicki