8% naruszeń dyscypliny finansów publicznych w 2021 r. dotyczyło inwentaryzacji

242
views

Naruszenia art. 18, ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych w 2021 roku stanowią 8% wszystkich naruszeń dyscypliny (lata ubiegłe: 2020 – 8,7%, 2019 – 7,5%, 2018 – 13%, 2017 – 10,8%).

Naruszenia dotyczą ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (link do ustawy), a mianowicie: „zaniechania przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości” (art. 18, ust. 1).

Naruszenie dotyczyło 107 przypadków (lata ubiegłe: 2020 – 78, 2019 – 99, 2018 – 137, 2017 – 119, 2016 – 108). Niekwestionowanym „liderem” jest RIO Kraków (20 przypadków).

Dane i zdjęcie: Raport za 2021 rok, dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-gko