Naruszenie zasad inwentaryzacji – interpretacja wątpliwości (Finanse Publiczne 5/2022)

371
views

Analiza dwóch najnowszych (jeszcze nieopublikowanych) orzeczeń GKO podjętych w sprawach nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji prowadzi do niezwykle ciekawych wniosków. Otóż okazuje się, że linia orzecznicza GKO może być diametralnie różna od tej prezentowanej przez RKO. Więcej na ten temat piszę dla miesięcznika „Finanse Publiczne”: https://finansepubliczne.pl/wydanie/maj-2022/

Piotr Rybicki