Inwentaryzacja doraźna – tutaj również możliwe są nieprawidłowości

1022
views

Doraźne kontrole stanu kasy przeprowadzać w dniach ustalonych przez Burmistrza oraz w dniu przekazywania kasy, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 442/10 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, oraz wymogami regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej ustalonego Zarządzeniem Nr 277/04 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 31 grudnia 2014 r.

Źródło: https://bip.rzeszow.rio.gov.pl/download/attachment/4247/kolbuszowa-_k12.pdf