Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza a dyscyplina finansów publicznych

1001
views

Odpowiadając na pismo z dnia 29 czerwca 2022 r. (data wpływu do RIO: 19 lipca 2022 r.), o udzielenie wyjaśnienia w sprawie braku inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Ośrodku Kultury w Sejnach i Bibliotece Publicznej w Sejnach,
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie.
O terminach, częstotliwości i sposobach (metodach) inwentaryzacji stanowi art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.). Wskazany art. ustawy nie przewiduje takiego rodzaju inwentaryzacji, jaki przywołuje Pan w piśmie, tj. inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w związku ze zmianą na stanowisku kierownika jednostki.
O tym, czy w danej jednostce organizacyjnej powinna odbyć się inwentaryzacja nie decyduje Burmistrz Miasta, a kierownik danej jednostki, który zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości ponosi odpowiedzialność za
wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym także w zakresie inwentaryzacji.
W świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.) oraz wskazanej wyżej ustawy o rachunkowości brak inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej, o której mowa w piśmie, nie stanowi czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Źródło: https://bip-api.bialystok.rio.gov.pl/api/attachments/3203