Budynki i drogi – inwentaryzowane metodą weryfikacji? Dyskusyjne stanowisko RIO

1425
views

Na arkuszu spisowym numer 99 zinwentaryzowano m.in. budynki oraz drogi stwierdzając ilość „1”. W ocenie RIO w Łodzi – ww. składniki majątku należy traktować jako środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, ze względu na kwestię techniczną związaną z dokonaniem pomiaru. W związku z powyższym jednostka powinna przeprowadzić inwentaryzację stosując się do art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, tj. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/233/2863/gm-dlutow-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2022r

Ad vocem:

Wystapienie opublikowane 22.09.2022

Okresową inwentaryzację środków trwałych objętych ewidencją na koncie 011 gr. 1 KŚT, o wartości ewidencyjnej 2 274 287,69 zł, przeprowadzono według stanu na dzień 30 listopada 2021 r. drogą porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, zamiast drogą spisu z natury, tj. metodą inwentaryzacji określoną przez Starostę Myśliborskiego zarządzeniem Nr 60/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Źródło: https://szczecin.rio.gov.pl/?a=12787