Jak nie pisać zarządzenia w sprawie inwentaryzacji – na przykładzie

1791
views

Przykłady praktyczne najlepiej obrazują błędy popełniane podczas inwentaryzacji. Tym razem o zarządzeniu… źle napisane generuje kolejne błędy i nieprawidłowości.

Brak wskazania, że inwentaryzacja dotyczy 31 grudnia 2022 roku (bo chyba dotyczy?). Pośrednią informacją może być wskazanie o „pełnej” inwentaryzacji, jednakże tutaj brak odwołania do definicji czym jest „pełna” inwentaryzacja. Być może jest zdefiniowana w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie lecz do tego dokumentu nie mam dostępu.

Jeżeli 30 września – to sugeruje, że mamy do czynienia ze spisami co 4 lata? Trudno to z zarządzenia wydedukować.

Te składniki inwentaryzowane są potwierdzeniem salda!

Weryfikację sald (tzn. porównanie z odpowiednimi dokumentami) należy przeprowadzić na dzień 31.12.2022, dotyczy to wszystkich aktywów inwentaryzowanych tą metodą.

Czym są „dane ewidencji księgowej”? Porównanie z odpowiednimi dokumentami polega na porównaniu z odpowiednimi dokumentami źródłowymi, dane ewidencji księgowej nie są raczej dokumentami źródłowymi…

Na jak dzień spisać z natury materiały? Tego ani spisujący, ani nastepnie rozliczaący się z zarządzenia nie dowie…

Źródło: https://samorzad.gov.pl/attachment/24ff567a-0338-4a77-9291-a9abab4d2ef1