Piotr Rybicki na Mazowieckim Konwencie Informatyków

340
views

Temat prelekcji: Inwentaryzacja licencji, czyli o wyzwaniach stojących przed działami IT jednostek administracji publicznej

Piotr Rybicki – biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych, panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, komentator bieżących wydarzeń publikujący opinie w serwisach internetowych m.in. inwentaryzacja.info.pl.

Więcej informacji na: https://mki.itwadministracji.pl/