Plac zabaw jako zestaw? A może każdy element osobno?

1571
views

Plac zabaw (siłownia) został wprowadzany do ewidencji jako jeden środek trwały. Biorąc pod uwagę definicję środka trwałego określoną w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, gdzie wskazano, że przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, uznać należy iż urządzenia do ćwiczeń stanowią oddzielne środki trwałe. Każde urządzenie jest bowiem kompletne i zdatne do użytku niezależnie od innego urządzenia. Należało je ująć w podgrupie 809 – Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – ze stawką umorzenia 20%.

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/239/2953/gm-rzasnia-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2023r