W jaki sposób ewidencjonować mural?

1107
views

Coraz częściej w praktyce wielu jednostek mamy do czynienia z wyrazami twórczości artystycznej przemawiającymi się powstaniem murali. Encyklopedia Wikipedia definiuje mural jako „wielkoformatową grafikę na ścianach budynków”. Wydatek na mural niewątpliwie powinien zostać zaliczony jako wydatki na nabycie składników majątku, a dokładnie jako ulepszenie środków trwałych. Mural Jest to bowiem dzieło o przewidywanym okresie użyteczności dłuższy niż rok i niewątpliwie zwiększa wartość użytkową środka trwałego na którym został namalowany.

Wydaje się natomiast, że mural nigdy nie będzie stanowił samodzielnego środka trwałego, gdyż trudno sobie wyobrazić, że nie powstanie on na ścianie. A zatem będzie albo zwiększał wartość dotychczasowego środka trwałego lub też będzie inwestycją w obcym środku trwałym. A zatem będzie amortyzowany taką samą stawką jak składnik majątku na który został namalowany.

Dla celów podatkowych (CIT) mural prawdopodobnie zostanie zaliczony jako dzieło sztuki i w związku z tym nie będzie mógł być amortyzowany.

Moim zdaniem mural należy wykazywać w ewidencji środków trwałych (nie wartości niematerialnych i prawnych).

Piotr Rybicki