10% naruszeń dyscypliny finansów publicznych w 2022 r. dotyczyło inwentaryzacji

703
views

Naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych w 2022 roku stanowią 10% wszystkich naruszeń dyscypliny (lata ubiegłe: 2021 – 8,0%, 2020 – 8,7%, 2019 – 7,5%, 2018 – 13%, 2017 – 10,8%). Dane zaprezentowała Główna Komisja Orzekająca w swoim sprawozdaniu za 2022 rok.

Naruszenia dotyczą ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (link do ustawy), a mianowicie: „zaniechania przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości” (art. 18 ust. 1).

Naruszenie dotyczyło 151 przypadków (lata ubiegłe: 2021 – 107, 2020 – 78, 2019 – 99, 2018 – 137, 2017 – 119, 2016 – 108). Jest to wyraźny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Niekwestionowanym „liderem” jest RIO Łódź (23 przypadki).

Dane i zdjęcie: Raport Głównej Komisji Orzekającej za 2022 rok, dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-gko