Czy granicznym terminem zakończenia inwentaryzacji jest 15 stycznia?

591
views

Źródło: https://rioolsztyn.bip.net.pl/?a=1144