Analiza instrukcji inwentaryzacyjnej w praktyce

331
views

Na co zwracać uwagę przy tworzeniu własnej instrukcji inwentaryzacyjnej? Kilka praktycznych uwag na przykładzie najnowszej instrukcji inwentaryzacyjnej Miasta Kalisz (z 24 października 2023 roku – link do instrukcji u dołu strony).

W każdym przypadku gdy wprowadzamy treść nowej instrukcji pamiętajmy o uchyleniu dotychczasowej jej treści.

2.

Jeżeli zamieszczamy w instrukcji konkretne zapisy (patrz pkt 4 powyżej – zapewnienie dokonania oceny gospodarczej przydatności posiadanych składników na potrzeby jednostki) zadbajmy by wskazane czynności rzeczywiście były realizowane.

3.

Ustalmy czy posiadamy ewidencję pozabilansową i w jakim zakresie chcemy by była ona inwentaryzowana.

4.

Kopiując fragmenty ustawy o rachunkowości dbajmy by nie zmieniać treści i sensu jej zapisów.

5.

Przypisując zadania poszczególnym osobom dbajmy by zapisane zadania faktycznie zostały zrealizowane.

6.

Czasami też nie wiadomo co autor instrukcji miał na myśli…

7.

Dokonując opisów warto dokonać analizy, czy czytający będzie wiedział co ma zrobić…

8.

Pamiętajmy by inwentaryzować wszystkie konta…

9.

Pamiętajmy o dokumentach źródłowych i… osobach materialnie odpowiedzialnych (są takowe dla WNIP?)

10.

Czyli coś optymistycznego 🙂

———————————

Powyższe przykłady mają charakter edukacyjny i nie stanowią kompleksowej analizy konkretnego przypadku.

Piotr Rybicki

Źródło: https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/653zarz2023.pdf

——————————–