Czy zasada istotności działa?

191
views

Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku określonego w ust. 1″ (tj. jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy). Tak mówi art. 4, ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ale czy rzeczywiście ma on zastosowanie w praktyce?

Wielokrotnie przytaczałem przykłady wystąpień pokontrolnych, wskazujących na brak możliwości zastosowania zasady istotności podczas inwentaryzacji np.: https://inwentaryzacja.info.pl/2021/09/czy-jest-mozliwe-stosowanie-zasady-istotnosci-przy-inwentaryzacji/ pojawiały się również głosy przeciwne, wręcz zachęcające do jej stosowania np.: https://inwentaryzacja.info.pl/2023/01/kilka-rozsadnych-zdan-o-inwentaryzacji-paliwa/

Pozostaje tutaj jedynie zadać pytanie, które niestety pozostanie bez odpowiedzi – czy brak wysyłki potwierdzenia salda już zapłaconego lub o wartości poniżej 50 zł rzeczywiście (cytując ustawę o rachunkowości) wpływa ujemnie na rzetelność wykonywania inwentaryzacji?

Piotr Rybicki

Źródło przykładu: http://lublin.rio.gov.pl/?a=1850