Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji konta 080

799
views

nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji konta 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” wg stanu na dzień 31.12.2021 r. i na dzień 31.12.2022 r., co stanowi naruszenie przepisów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Powyższa inwentaryzacja nie doprowadziła do ujawnienia zakończenia w 2021 r. inwestycji pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Grobli” o wartości 276.750,00 zł (wydatki realizowano w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 klasyfikacji budżetowej).

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja powinna doprowadzić do ujawnienia ww. środka trwałego w roku zakończenia inwestycji (protokół komisyjnego odbioru usunięcia wad z dnia 29.12.2021 r.) i skutkować ujęciem go w księgach rachunkowych tego samego roku na koncie 011 – „Środki trwałe”. Przyjęcie środka trwałego do ewidencji nastąpiło dokumentem OT 3/2023 z dnia 09.03.2023 r

Źródło: https://bip.krakow.rio.gov.pl/kategorie/271-2023/artykuly/4808-wystapienie-pokontrolne-gmina-drwinia-kontrola-kompleksowa?lang=PL