Majątek IT jako obiekt inwentarzowy

42
views

Autor: Piotr Rybicki

IT w administracji nr 4/2024