Alfabet inwentaryzacji – arkusz spisu z natury

174
views

Arkusz spisu z natury – podstawowy dokument inwentaryzacyjny, służący do rejestracji dokonanych przez zespoły spisowe wyników swojej pracy. Zadaniem zespołu spisowego jest ustalenie ilości (i jakości) wszystkich składników znajdujących się na polu spisowym i umieszczenie, w sposób czytelny, odpowiednich informacji w arkuszu spisu z natury. Niezbędne jest wypełnienie wszystkich elementów arkusza spisu z natury. Formularz arkusza spisowego (wzór) zawiera dane określone w instrukcji inwentaryzacyjnej. Przy stosowaniu czytników (kolektorów) kodów kreskowych dokument staje się e-arkuszem spisu z natury.  

Polecam również: pkt 65 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów link: https://inwentaryzacja.info.pl/2024/06/stanowisko-komitetu-standardow-rachunkowosci-w-sprawie-inwentaryzacji-droga-spisu-z-natury-zapasow-materialow-towarow-wyrobow-gotowych-i-polproduktow/ oraz https://inwentaryzacja.info.pl/2020/12/krajowe-standardy-rachunkowosci-zapisy-dotyczace-inwentaryzacji/

Zobacz również

Kontakt