Alfabet inwentaryzacji – cele inwentaryzacji

143
views

Cele inwentaryzacji to:
1/ ustalenie rzeczywistego stanu majątku objętego i nieobjętego bieżącą ewidencją księgową,
2/ ocena zgodności stanów rzeczywistych z wykazanymi w ewidencji księgowej oraz ujawnienie różnic między nimi (niedobory, nadwyżki),
3/ wyjaśnienie przyczyn powstania różnic i ich rozliczenie, w tym stworzenie podstaw do rozliczenia osób odpowiedzialnych,
4/ ocena stanu jakościowego i gospodarczej przydatności składników majątku,
5/ przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zarządzaniu składnikami majątku jednostki sektora finansów publicznych.

Zobacz również: pkt 2 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów link: https://inwentaryzacja.info.pl/2020/12/krajowe-standardy-rachunkowosci-zapisy-dotyczace-inwentaryzacji/

Kontakt