Alfabet inwentaryzacji – teren strzeżony

109
views

Teren strzeżony – niezdefiniowane w przepisach pojęcie,  dające możliwość dokonywania spisów z natury środków trwałych raz w ciągu 4 lat. W praktyce każda jednostka, w ramach własnej instrukcji inwentaryzacyjnej, definicje teren strzeżony. Niektórzy definiując teren strzeżony posiłkują się definicją strzeżonego składowiska tj. dozorowane w sposób ciągły, zamknięte (zabezpieczone) miejsce przechowywania (składowania, magazynowania) zapasów, do którego nie mają dostępu osoby nieuprawnione (postronne). W ostatnich latach szczególną uwagę przywiązuje się do majątku mobilnego, który – co do zasady – powinien być spisywany corocznie. 

Zobacz również