Alfabet inwentaryzacji – zarządzenie

122
views

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji – dokument wydawany przez kierownika jednostki corocznie, określający szczegółowo zakres i terminy inwentaryzacji w danym roku. Musi zostać wydany przez rozpoczęciem pierwszej czynności inwentaryzacyjnej. Praktyka pokazuje, że błędnie przygotowane zarządzenie w sprawie inwentaryzacji skutkuje nieprzeprowadzeniem lub błędnym przeprowadzeniem czynności inwentaryzacyjnych w trakcie jej trwania. Zarządzenie wraz z instrukcją inwentaryzacyjną stanowią podstawowe dokumenty dotyczące przygotowania do inwentaryzacji.

Zobacz również