Alfabet inwentaryzacji – weryfikacja

105
views

Weryfikacja z odpowiednimi dokumentami – jedna z metod inwentaryzacji – najbardziej enigmatyczna i niezrozumiała. W większości przypadków przeprowadzana nieprawidłowo, co w konsekwencji powoduje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Komitet standardów Rachunkowości definiuje weryfikację z odpowiednimi dokumentami jako porównanie stanów wynikających z ksiąg rachunkowych dotyczących poszczególnych obiektów inwentarzowych
z danymi wynikającymi ze stosownych dokumentów źródłowych stanowiących podstawę ich zapisu w księgach,
a następnie – na ocenie rzeczywistej wartości tych obiektów.

Zobacz również