Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji w drodze weryfikacji… niejako przy okazji

1009
views

Ciekawy przypadek nieprawidłowości – dotyczy sytuacji w której w wyniku niebieżącego ujmowania w ewidencji gruntów doszło, niejako przy okazji, do nieprawidłowego przeprowadzenia corocznej weryfikacji tych składników. 

“Niebieżące ujmowanie zdarzeń gospodarczych na koncie 011 dotyczyło nabycia z mocy prawa własności nieruchomości na podstawie 8 decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego. Decyzje ujęto w ewidencji księgowej z opóźnieniem wynoszącym od czterech do sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Z kolei decyzja nr NWXV.7510.1.132.2015 z dnia 25 października 2017 r. dotycząca działek: 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 206/1, 206/2, która się ostateczna z dniem 17 listopada 2017 r., nie została ujęta w ewidencji księgowej do dnia zakończenia kontroli” /kontrolę zakończono 2 marca 2018 r./

Powyższe miało również wpływ na nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów metodą weryfikacji według stanu na ostatni dzień grudnia 2017 r., bowiem inwentaryzacja gruntów nie wykazała różnic. Na zestawieniu zbiorczym mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice na dzień 31 grudnia 2017 r., podpisanym przez Inspektora w Referacie Budżetów i Finansów Gminnych oraz Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, widniała adnotacja o dokonaniu weryfikacji z Referatem Gospodarki Przestrzennej. W zestawieniu tym nie ujęto wartości ww. 12 działek z decyzji nr NWXV.7510.1.132.2015.”

Źródło: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=6098 (str. 8 i 9)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008