Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji – Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

514
views

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji będzie tematem jednego z paneli podczas V Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych.

  • możliwe naruszenia dyscypliny w zakresie inwentaryzacji,
  • nieprawidłowości stwierdzane w ramach kontroli RIO,
  • odpowiedzialność kierownika jednostki a odpowiedzialność głównego księgowego i przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej,
  • CUW a odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nadzoru.

Zapraszamy do udziału!

Piotr Rybicki

Szczegółowe informacje na stronie Organizatora https://forum.administracjapubliczna.pl/