Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji ujawnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w latach 2020-2021

1715
views

Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadzone w latach 2020-2021 w zakresie inwentaryzacji ujawniły następujące nieprawidłowości:

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=7625

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=7620

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=7578

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=7568

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=7501

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=6456

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=6451

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=6447

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?c=820