Niech pozytywny przykład idzie z góry – czyli refleksje po XIII Forum Finansów Publicznych

671
views

Należy jednak zaznaczyć, że w latach, w których nie przeprowadza się spisu z natury, środki trwałe inwentaryzuje się metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości – to zdanie opublikowane na stronach Ministerstwa Finansów w lutym tego roku wprowadziło ogromne zamieszanie do inwentaryzacji za 2021 rok. Wyraźnie definiowana – szczególnie przez Regionalne Izby Obrachunkowe – technika przeprowadzania weryfikacji z odpowiednimi dokumentami, polegająca na porównaniu z odpowiednimi dokumentami źródłowymi, wskazując, że są to np. faktury zakupu – oznacza dla jednostek ogromną pracę w zakresie udokumentowania procesu weryfikacji. Ale skoro na takim stanowisku stoi Ministerstwo Finansów to myślę – czego wszyscy oczekujemy, że rzetelną weryfikację przeprowadzi zarówno samo Ministerstwo Finansów, jak i powielające ten pogląd Regionalne Izby Obrachunkowe. Niech pozytywny przykład idzie z góry!”
Piotr Rybicki – podczas XIII Forum Finansów Publicznych, 1 grudnia 2021 r.

„Potwierdzenie sald i weryfikacji stanów księgowych z odpowiednimi dokumentami – ujęcie praktyczne” – to temat prelekcji wygłoszonej przez Piotra Rybickiego podczas XIII Forum Finansów Publicznych.

W zakresie potwierdzeń sald poruszono następujące zagadnienia:
• W jaki sposób wysłać potwierdzenie salda (e-mailem, tradycyjnym listem czy z wykorzystaniem e-podpisu)?
• Czy wysyłać „zerowe” potwierdzenia sald?
• Czy można potwierdzać tylko salda „istotne”?
• Jak potwierdzać salda pożyczek zaciągniętych przez osoby fizyczne (np. pracowników)?
• Co w sytuacji, gdy kontrahent nie odsyła potwierdzenia – czy wystarczy potwierdzenie nadania?
• Czy brak odesłania potwierdzenia przez kontrahenta obliguje do weryfikacji niepotwierdzonych sald z odpowiednimi dokumentami?
• Czy terminem granicznym jest 15 stycznia?

W zakresie weryfikacji z odpowiednimi dokumentami poruszono natomiast:
• Jak zidentyfikować należności „sporne i wątpliwe”?
• Jak ustalić katalog osób „nieprowadzących ksiąg rachunkowych”?
• Jaki to jest „odpowiedni” dokument?
• Czy można przeprowadzić weryfikację 31 października lub 30 listopada?
• Czy można dokonać weryfikacji „wyrywkowej”?
• Jak inwentaryzować drogi?
• Jak postąpić w roku, w którym nie przypada spis z natury środków trwałych w danej jednostce?
• Czy inwentaryzować konta 071, 290 itp. oraz konta zespołu 8?
• Czy terminem granicznym jest 15 stycznia?
• W jakich przypadkach można przeprowadzić weryfikację zamiast spisu z natury?

Forum Finansów Publicznych to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: https://forum.finansepubliczne.pl/