Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – przykłady nieprawidłowości – z wystąpień pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

1010
views

Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przeprowadzone w ostatnich 6 miesiącach, w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ujawniły następujące nieprawidłowości:

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=29014

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=29012

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=29011

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=29010

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28867

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28865

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28747

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28746

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28866

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28645

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28644

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28506

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28505

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28502

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28494

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28493

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28488

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28498

https://bip.poznan.rio.gov.pl/?a=28496