Inwentaryzacja w pytaniach i odpowiedziach – potwierdzenia sald i weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

121
views

W numerze grudniowym z 2021 r. miesięcznika Finanse Publiczne przedstawiam odpowiedzi na wybrane zagadnienia poruszane podczas XIII Forum Finansów Publicznych.

Piotr Rybicki

Fragment publikacji:

Czy inwentaryzować konta 071, 290 itp. oraz konta zespołu 8?

Tak, wszystkie konta, które wykazują salda na dzień bilansowy, które nie podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury lub potwierdzenia salda, powinny zostać objęte inwentaryzacją metodą weryfikacji z odpowiednimi dokumentami. Dotyczy to kont zespołów 0, 1, 2, 3, 6 i 8, a także kont pozabilansowych, jeżeli dane z tych kont są prezentowane w informacjach, zestawieniach i sprawozdaniach przygotowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych.

W mojej ocenie nie ma potrzeby dokonywania weryfikacji kont zespołu 4, 5 i, ponieważ zaksięgowane na nich kwoty nie stanowią ani aktywów, ani pasywów jednostki.

Inne zagadnienia: W jaki sposób wysłać potwierdzenie salda – e-mailem, tradycyjnym listem czy z wy­korzystaniem e-podpisu? Czy dozwolone jest potwierdzanie tylko sald „istotnych”? Jak postąpić w sytuacji, gdy kontrahent nie odsyła potwierdzenia? Co należy rozumieć przez sformułowanie „odpowiedni dokument” pojawiające się przy opisie zasad inwenta­ryzowania składników majątku w drodze weryfikacji?

Finanse Publiczne nr 12 z 2021 r.: https://finansepubliczne.pl/wydanie/grudzien-2021/

XIII Forum Finansów Publicznych: https://inwentaryzacja.info.pl/2021/12/niech-pozytywny-przyklad-idzie-z-gory-czyli-refleksje-po-xiii-forum-finansow-publicznych/