Co 5. naruszenie dyscypliny finansów publicznych skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dotyczy inwentaryzacji

631
views

Z opublikowanego rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2021 wynika, że co 5. naruszenie dyscyplny finansów publicznych (ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dotyczy inwentaryzacji (art. 18 pkt 1 tj. zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzeniu lub rozliczeniu inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości).

„Najpopularniejszym” naruszeniem jest art. 11 ust. 1 (dokonanie wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków).

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty/uchwaly/2022/K.WR.0000.028.2022—RIO-Sprawozdanie-Kontr-inf-szkol.pdf

Ad vocem

W przypadku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w co 3. jednostce stwierdzono nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.

„Najpopularniejsze” nieprawidłowości:
40% (skontrolowanych jednostek) niewłaściwe podejmowanie lub zaniechanie egzekucji zaległości z tytułu podatków i opłat
37% nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków
33% nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji
33% nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych

Źródło: https://bip.rzeszow.rio.gov.pl/download/attachment/4284/sprawozdanie-z-wykonania-ramowego-planu-pracy-rio-rz-za-2021-rok.pdf