Liczy się każde… 5 groszy…

442
views

Analiza przedstawionych dokumentów inwentaryzacyjnych, w tym protokołów z przeprowadzonej inwentaryzacji poszczególnymi metodami inwentaryzacji, sprawozdania z przebiegu spisu oraz protokołu z inwentaryzacji aktywów i pasywów i protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji składników majątkowych, pozwoliła stwierdzić, że:

  • arkusze spisu z natury zostały źle zliczone:
  • nr 46/2021, w pozycji 5 wpisano półmisek 6 sztuk w cenie 6,99 zł/szt., co winno dać 41,94 zł, w arkuszu wpisano błędnie 41,99 zł;
  • nr 45/2021 w pozycji 3 wpisano koszulka 10 sztuk w cenie 25,00 zł/szt., co winno dać 250,00 zł, w arkuszu wpisano 250,06 zł, w pozycji 6 – ubranie koszarowe- 10 kompletów po 166,99 zł każdy – winno być 1.669,90 zł, jest – 1669,97 zł;
  • nr 31/2021 – pozycja 1 krzesło – 26 sztuk po 50,54 zł, co daje 1.314,04 zł, wpisano – 1.314,11 zł, pozycja 6 – stolik – 13 sztuk po 94,29 zł, winno być 1.225,77, jest 1.225,87 zł;
  • nr 9/2021 – pozycja 4 – silnik – 2 sztuki w cenie jednostkowej
  • 990,00 zł, co wino dać 1.980,00 zł, jest 1.980,01 zł;
  • nr 1/2021 – pozycja 4 – ławka i stół – 2 sztuki za 379,99 zł, co daje 759,98 zł , jest 759,99 zł;
  • arkusz nr 29/2021 nie zawierał w pozycji 2 ceny jednostkowej, wpisano jedynie stwierdzoną ilość i łączną wartość;

Źródło: https://bip.lodz.rio.gov.pl/artykul/233/2786/gm-leki-szlacheckie-kontrola-kompleksowa-przeprowadzona-przez-rio-w-lodzi-zakonczona-w-2022-r