Brak inwentaryzacji za 2020 rok? Nie przejmuj się – dyscyplina i tak Ci grozi. Covid-19? Jaki Covid-19 – inwentaryzacja musiała być zrobiona!

831
views

„Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych (nieruchomości i środków trwałych na terenie strzeżonym) została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2021 r. na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 97/2021 z 22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Poprzednia inwentaryzacja nieruchomości i środków trwałych na terenie strzeżonym była przeprowadzona w Urzędzie, według stanu na 31 grudnia 2016 r. na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 183/2016 z 31 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Powyższym naruszono postanowienia art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

Za zaistniałe w okresie objętym kontrolą nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialność ponoszą: Burmistrz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości i Skarbnik na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z zakresami czynności pracownicy Urzędu.”

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty/wystapienia_pokontrolne/2022/225K004K22.pdf