Ministerstwo Finansów zaktualizowało swoją instrukcję inwentaryzacyjną

348
views

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 31 grudnia 2022 r. poz. 127 (link u dołu strony) zaktualizowało swoją instrukcję inwentaryzacyjną, z mocą obowiązywania – od 1 stycznia 2023 r.

Treść jest prawie tożsama z regulacją opublikowaną rok temu – 14 stycznia 2022 r. (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 4 – link u dołu strony). Zmian nie jest dużo, ale te które są, trzeba zaliczyć do fundamentalnych.

Zmiana numeracji

Dotychczasowy pkt 6 został podzielony na 6, 7 i 8, co w konsekwencji spowodowało przesunięcie kolejnych punktów o dwa (spowodowało to dwa błędne odwołania – o czym w dalszej części).

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Doprecyzowanie co podlega spisowy z natury (połączenie ppkt 3 i 4)

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Doprecyzowanie zasad „w latach, w których nie przeprowadza się inwentaryzacji w drodze spisu z natury” (dodanie słowa: „źródłowymi”) oraz dookreślenie, które składniki inwentaryzowane są corocznie.

Dotychczasowy zapis

Nowy zapisy

Błędne odwołania

Rozdzielenie pkt 6 na 6, 7 i 8 spowodowało błędne odwołania

Powinno być „ust. 17 pkt 2 i 3”

Powinno być „ust. 16 pkt 1 i 2”

Zmiana terminu inwentaryzacji metodą weryfikacji

W załączniku „Plan inwentaryzacji” w wielu miejscach dokonano zmiany zapisu „w okresie trzech ostatnich miesięcy roku obrotowego i piętnastu pierwszych dni następnego roku obrotowego” na „na dzień bilansowy”.

Przykład

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Dodanie zapisów (w załączniku) w zakresie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym

Nowy zapis

Treść instrukcji obowiązującej od 1 stycznia 2023 https://www.gov.pl/web/finanse/zarzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-z-dnia-30-grudnia-2022-r-w-sprawie-zasad-polityki-rachunkowosci-dotyczacych-czesci-budzetu-panstwa-19–budzet-finanse-publiczne-i-instytucje-finansowe-79–obsluga-dlugu-skarbu-panstwa-82–subwencje-ogolne-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-84–srodki-wlasne-unii-europejskiej-oraz-zadan-zwiazanych-z-poborem-oplat-drogowych-szczegolowych-zasad-inwentaryzacji-oraz-instrukcji-obiegu-i-kontroli-dowodow-ksiegowych-w-ministerstwie-finansow

Dotychczasowa regulacja https://www.gov.pl/web/finanse/obwieszczenie-ministra-finansow-z-dnia-21-grudnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-zarzadzenia-ministra-finansow-inwestycji-i-rozwoju-w-sprawie-zasad-polityki-rachunkowosci-dotyczacych-czesci-budzetu-panstwa-19–budzet-finanse-publiczne-i-instytucje-finansowe-79–obsluga-dlugu-skarbu-panstwa-82–subwencje-ogolne-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-84–srodki-wlasne-unii-europejskiej-oraz-zadan-zwiazanych-z-poborem-oplat-drogowych-szczegolowych-zasad-inwentaryzacji-oraz-instrukcji-obiegu-i-kontroli-dowodow-ksiegowych-w-ministerstwie-finansow

Komentarz:

W 2022 roku nie nastąpiły żadne zmiany ustawowe w przeprowadzania inwentaryzacji...

Piotr Rybicki

Zobacz również