Przygotowanie do inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych za 2023 r.

848
views

Przygotowanie do inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych za 2023 r. było tematem jednego z paneli podczas VII Forum Rachunkowości Budżetowej.

Zdjęcie: Presscom

Tematyka szczegółowa:

  • formalne podstawy inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych;
  • wyjaśnienie pojęcia „odpowiednie dokumenty” stosowanego przez ustawodawcę przy opisie metody weryfikacji;
  • zasady współpracy komórki księgowości z działem IT;
  • inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych w orzecznictwie GKO i w wystąpieniach pokontrolnych RIO)

Prelegent: Piotr Rybicki

Szczegółowe informacje na stronie Organizatora https://rb.finansepubliczne.pl/