Informacja dodatkowa

420
views

Informacja dodatkowa JST oraz jednostek i zakładów budżetowych. W sprawozdaniu finansowym za 2022 rok już po raz piąty jednostki samorządu terytorialnego, a także państwowe i samorządowe jednostki i zakłady budżetowe, sporządzą dodatkową informację uzupełniającą bilans oraz rachunek zysków i strat, mianowicie „informację dodatkową” – pisze, w 5. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA, Piotr Rybicki, biegły rewident.

Więcej na https://wspolnota.org.pl/news/w-5-numerze-dwutygodnika-wspolnota