Zerowe salda rachunków bankowych – inwentaryzacja

1395
views

Zaniechano utworzenia kont księgowych dla rachunków bankowych podzielonej płatności VAT przypisanych do rachunku budżetu oraz rachunków projektów – str. 17-18 protokołu kontroli. Należy wskazać, że zaniechanie otwarcia (nadania) w księgach rachunkowych kont dla posiadanych rachunków bankowych nie pozwala na prawidłowe przeprowadzenie czynności związanych z rozliczeniem inwentaryzacji, wynikających z przepisów art. 27 ustawy o rachunkowości.
Wymagają one, aby wyniki inwentaryzacji – w tym wypadku dane bankowego potwierdzenia salda – powiązać z zapisami ksiąg. Jeżeli w księgach nie ma żadnych danych na temat posiadanego rachunku bankowego, porównanie to nie jest możliwe. Prawidłowym skutkiem inwentaryzacji powinno być w takiej sytuacji uwidocznienie w księgach faktu posiadania takich rachunków i ich zerowego salda;

Źródło: https://bip.bialystok.rio.gov.pl/kategorie/211-2023/artykuly/293-wystapienia-pokontrolne-2023?lang=PL