31 grudnia dniem wolnym… co zatem z inwentaryzacją?

1361
views

W „Harmonogramie inwentaryzacji metodą spisu z natury” sporządzonym w dniu 20.10.2022 r. przez Z-cę Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej i następnie zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy wskazany został termin spisu – 31.12.2022 r. Wyniki spisu przeprowadzonego przez stałe zespoły spisowe powołane
Zarządzeniem Nr 183/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.09.2021 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, stałych zespołów inwentaryzacyjnych, kontrolera spisowego oraz komisji likwidacyjnej (ze zm.) zostały ujęte na arkuszach spisu z natury od nr 000001/22 do nr 000014/22. Z zapisów na arkuszach wynika, że spis został przeprowadzony w dniu 29.12.2022 r.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/kategorie/125-2023/artykuly/1766-miasto-i-gmina-pleszew?lang=PL

Komentarz:

Trudno jednoznacznie określić na jakim etapie planowania inwentaryzacji (spisów z natury) został popełniony błąd. 31 grudnia 2022 roku wypadał w sobotę i dla nikogo to raczej nie było zaskoczeniem (a może nie?). Dostępne w internecie (bip) jest tylko ogólne zarządzenie kierownika jednostki z 6.10.2022, z którego nie wynikają powyższe daty (poniżej załącznik do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2022 rok).

Analiza w/w dokumentu, w który nie zakreślono precyzyjnie żadnej daty (brak choćby 31.12.2022), podpowiada, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wskazany w wystąpieniu pokontrolnym harmonogram mógł zawierać błędy.

Oczywiście możliwe jest, iż błąd jest po stronie kontrolującego, niestety nie jesteśmy w stanie tego określić tylko na podstawie krótkiego wystąpienia pokontrolnego.

Co ważne dla nas? Kluczową sprawą jest właściwe określenie terminów w zarządzeniu (harmonogramie) w sprawie inwentaryzacji. Dlatego polecam tekst o sobotnio- (w tym roku niedzielno-) sylwestrowych wyzwaniach inwentaryzacji /zobacz: https://inwentaryzacja.info.pl/2022/12/31-grudnia-2022-r-czyli-o-sobotnio-sylwestrowych-wyzwaniach-inwentaryzacji-za-2022-rok//

Piotr Rybicki