Zmiana kierownika jednostki a inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

397
views

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza, w przypadku zmiany kierownik jednostki, nie jest obowiązkowe, ale… jeżeli w wewnętrznych regulacjach (np. polityce rachunkowości lub instrukcji inwentaryzacyjnej) taki obowiązek został narzucony – wtedy jej przeprowadzenie oczywiście jest obowiązkowe.

Nic nie stoi również na przeszkodzie by (nowy) kierownik jednostki zarządził inwentaryzację. Należy jednak pamiętać, że inwentaryzacja, w szczególności spisy z natury, w większości jednostek trwają dłużej niż… 1 dzień.

Z wyjaśnień RIO:

– O terminach, częstotliwości i sposobach (metodach) inwentaryzacji stanowi art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.). Wskazany art. ustawy nie przewiduje takiego rodzaju inwentaryzacji, jaki przywołuje Pan w piśmie, tj. inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w związku ze zmianą na stanowisku kierownika jednostki. W świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.) oraz wskazanej wyżej ustawy o rachunkowości brak inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej, o której mowa w piśmie, nie stanowi czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (więcej: https://inwentaryzacja.info.pl/2022/08/inwentaryzacja-zdawczo-odbiorcza-a-dyscyplina-finansow-publicznych/)

– Nie można również pominąć faktu, że inwentaryzacja okresowa – w odróżnieniu od inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej, której terminu z reguły nie da się zaplanować z dużym wyprzedzeniem – winna zostać przeprowadzona w terminach ściśle określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (więcej: https://inwentaryzacja.info.pl/2022/05/inwentaryzacja-zdawczo-odbiorcza-a-inwentaryzacja-roczna-z-wyjasnien-rio/)

Kierowniku jednostki – jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie inwentaryzacji – zapraszam do kontaktu.   

Piotr Rybicki

Zdjęcie: urna wyborcza