Alfabet inwentaryzacji – komisja inwentaryzacyjna

206
views

Komisja inwentaryzacyjna – grupa osób powołana przez kierownika jednostki do organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji, a także wyjaśnienie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie kierownikowi jednostki propozycji co do sposobu ich rozliczenia. W wielu jednostkach komisja inwentaryzacyjna, w szczególności jej przewodniczący odgrywa kluczową rolę w procesie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Członkowie komisji inwentaryzacyjnej powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu inwentaryzacji.

Zobacz również