Alfabet inwentaryzacji – potwierdzenie salda

228
views

Potwierdzenie salda – jedna z metod inwentaryzacji polegająca – w swojej tradycyjnej formie – na wysłaniu do kontrahenta dwóch egzemplarzy pisma (wezwania do potwierdzenia wysokości salda), informującego o wysokości i składowych salda należności, z prośbą o jego potwierdzenie przez odesłanie do jednostki jednego egzemplarza pisma podpisanego przez osobę upoważnioną. Obecnie coraz częściej potwierdzenie przybiera formę e-potwierdzenia salda i odbywa się drogą elektroniczną (e-mail).  

Zobacz również pkt 8 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami https://inwentaryzacja.info.pl/2020/12/krajowe-standardy-rachunkowosci-zapisy-dotyczace-inwentaryzacji/