Alfabet inwentaryzacji – różnice inwentaryzacyjne

129
views

Różnice inwentaryzacyjne – stwierdzone podczas inwentaryzacji (spisu z natury, potwierdzenia salda, weryfikacji z odpowiednimi dokumentami) różnice między stanami rzeczywistymi określonych składników a ich stanami wykazanymi w ewidencji księgowej. Są to różnice wymagające wyjaśnienia i rozliczenia. Mogą być różnicami ilościowymi, bądź jakościowymi. Różnice inwentaryzacyjne, mogą mieć charakter niedoborów (dzielonych na pozorne i usprawiedliwione tj. uzasadnione oraz nieusprawiedliwione tj. nieuzasadnione), a także nadwyżek. 

Zobacz również pkt 95-106 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów link: https://inwentaryzacja.info.pl/2020/12/krajowe-standardy-rachunkowosci-zapisy-dotyczace-inwentaryzacji/