Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się w ewidencji pozabilansowej

343
views
Warto wyraźnie wskazać, że przepisy (ustawy o rachunkowości) w zakresie inwentaryzacji nie wskazują na obowiązek inwentaryzacji, innych niż aktywa i pasywa, składników majątku. Nie ma zatem obowiązku inwentaryzowania środków trwałych znajdujących się w ewidencji pozabilansowej, gdyż nie stanowią one dla jednostki ani składnika aktywów, ani pasywów. Należy jednak pamiętać, że: – taki obowiązek każda jednostka może sobie sama narzucić – odpowiednimi zapisami w instrukcji inwentaryzacje lub polityce rachunkowości, – jeżeli środki trwałe zostały ujęte w ewidencji w sposób nieprawidłowy, czyli np. powinny być ujęte na koncie bilansowym, to sam fakt umieszczenia ich ewidencji pozabilansowej nie zwalnia z obowiązku inwentaryzowania. Warto zatem, w przypadku posiadania środków trwałych w ewidencji pozabilansowej i podjęcia decyzji o ich nieinwentaryzowaniu przede wszystkim sprawdzić poprawność takowego ujęcia.

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008