Czy inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza przeprowadzona 27 stycznia 2021 r. może być zaliczona do rocznej inwentaryzacji za 2021 rok?

1289
views

Czy inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza może być równocześnie inwentaryzacją roczną?

O tym jakie warunki powinny zostać spełnione miałem okazję już pisać https://inwentaryzacja.info.pl/2018/06/inwentaryzacja-zdawczo-odbiorcza-a-roczna-inwentaryzacja/ niemniej wczytując się szczegółowo w zapisy jednego z zarządzeń https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywBrzeszczach/document/703449/Zarz%C4%85dzenie-10_2021 które trzeba czytać w powiązaniu z https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywBrzeszczach/document/427637/Zarz%C4%85dzenie-79_2017 nasuwa się tytułowe pytanie – czy inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza, wg stanu na 27 stycznia 2021 roku, może być zaliczona do inwentaryzacji rocznej na koniec 2021 roku. Innymi słowy, czy następny 4-letni spis z natury środków trwałych może odbyć się dopiero w 2025 roku?

Przypomnijmy jakie warunki musi spełniać inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza by zostać zaliczoną do rocznej:
– inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości, a także zapisy wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej; nie może być zatem żadnych wątpliwości, że zastosowano wszystkie regulacje jak dla rocznej inwentaryzacji,
– z zarządzenia w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej musi jasno wynikać fakt, że jest ona równocześnie roczną inwentaryzacją; ale nie tylko poprzez umieszczanie odpowiedniego zapisu wprost, ale także we wszystkich pozostałych wytycznych,
– technika pracy i dokumentowania inwentaryzacji (spisu) zdawczo-odbiorczego nie może odbiegać od tego co byłby wykonane podczas „zwykłego” spisu; przykładowo inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych nie może trwać 1 dzień, podczas gdy zwyczajowo trwała 2 tygodnie.

/więcej: https://inwentaryzacja.info.pl/2018/06/inwentaryzacja-zdawczo-odbiorcza-a-roczna-inwentaryzacja//

Czy w/w zarządzenie i inwentryzacja spełniają określone warunki? Niestety nie. Nie ma bowiem odwołania do zapisów art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości, nie ma również odwołania do instrukcji inwentaryzacyjnej, nie wskazano w zarządzeniu iż może zostać ona zaliczona do rocznej. Wydaje się, że ostatni z warunków (technika pracy i dokumentacja) są spełnione (oczywiście bez analizy dokumentacji nie można tego stwierdzić na 100 procent), ale to zdecydowanie za mało.

W takim przypadku – mimo włożonego ogromnego trudu w zdawczo-odbiorcze spisy z natury – wydaje się, że czynności te trzeba będzie powtórzyć jeszcze raz w ramach rocznej inwentaryzacji.

Niestety