Informacja dodatkowa przedmiotem kontroli RIO

459
views

W informacji dodatkowej Urzędu Gminy za 2020 r. (korekta nr 1 z dnia 26.05.2021 r.) nie wykazano danych dotyczących łącznej kwoty otrzymanych poręczeń i gwarancji niewykazanych w bilansie tj. 726’659,13 zł. Nieprawidłowość narusza art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz par. 23 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. a także załącznik nr 12 do rozporządzenia.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/temp/zdjecia_art/3734/Wloszczowa_30_2021_K.pdf