Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego SP (grudzień 2023)

384
views

Data ogłoszenia: 11.12.2023

Data wejścia w życie: 12.12.2023

Link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2678