Alfabet inwentaryzacji – ustawa o rachunkowości

221
views

Ustawa o rachunkowości – podstawowy akt prawny (z 1994 roku) określający zasady dokonywania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych. Określa przede wszystkich terminy i metody jej dokonywania oraz możliwe do zastosowania uproszenia. Ustawa o rachunkowości pozostawia natomiast dość dużą swobodę w zakresie określenia techniki jej przeprowadzenia – używając określenia „odpowiednio”. Mimo wielu lat jej obowiązywania przepisy w zakresie inwentaryzacji nadal są źródłem wielu praktycznych wątpliwości interpretacyjnych. 

Zobacz również