Aktualne orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej

1898
views

Aktualne (z 2017 roku) orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych – art. 18 pkt 1 – zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości: