15 stycznia… wiecznie żywy…

822
views

15 stycznia 2022 r. wypada w sobotę. Nie jest to dobra informacja dla osób zajmujących się inwentaryzacją. Bo jeżeli chcemy dotrzymać terminu 15 stycznia – wszystkie czynności musimy zakończyć do… dziś.

O 15 stycznia pisałem wielokrotnie na łamach portalu inwentaryzacja.info.pl, niejednokrotnie przywołując konkretne wystąpienia pokontrolne. Oto przykładowe (chronologicznie):
https://inwentaryzacja.info.pl/2021/12/niech-pozytywny-przyklad-idzie-z-gory-czyli-refleksje-po-xiii-forum-finansow-publicznych/
https://inwentaryzacja.info.pl/2021/10/jeszcze-raz-o-15-stycznia/
https://inwentaryzacja.info.pl/2020/05/kolejne-przyklady-naruszen-dyscypliny-finansow-publicznych-w-zakresie-inwentaryzacji/
https://inwentaryzacja.info.pl/2020/02/15-stycznia-czyli-o-niezwykle-trudnych-wyzwaniach-stawianych-jednostkom-budzetowym/

Warto w tym miejscu zacytować stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z 2016 r.: „Określony w art. 26 ust. 3 pkt 3 uor termin zakończenia inwentaryzacji składników aktywów, wskazany jako 15 dzień następnego roku, często mylnie jest interpretowany jako termin zakończenia inwentaryzacji obejmującego rozliczenie jej wyników. Termin ten dotyczy jedynie zakończenia inwentaryzacji aktywów, w stosunku do których ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość przeprowadzenia prac między początkiem ostatniego kwartału roku a właśnie 15 dniem roku następnego (tj. czynności, które kończą się protokołem inwentaryzacyjnym).

Zobacz więcej: https://inwentaryzacja.info.pl/2017/01/inwentaryzacja-okiem-rio-poradnik-interpretacja-moze-bat-samorzady/

Dla tych, którzy chcą zagłębić się czy tak naprawdę jest 15 stycznia polecam: https://inwentaryzacja.info.pl/2021/01/zakonczono-do-15-stycznia-czyli-opowiesc-o-tym-jak-uproszczenie-stalo-sie-utrudnieniem/

Zdjęcie za: https://cuw.rybnik.pl/aktualnosci,249